نویسنده = میرنجف موسوی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر برنامه‌ریزی شهر خلاق (مطالعۀ موردی: ارومیه)

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-22

10.22059/jurbangeo.2018.242044.784

حسین نظم‌فر؛ احمد آفتاب؛ عطا غفاری گیلانده؛ میرنجف موسوی


3. مدل‌سازی گسترش کالبدی شهر مراغه با استفاده از روش رگرسیون لجستیک

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 323-341

10.22059/jurbangeo.2014.53059

میرنجف موسوی؛ رسول یزدانی چهاربرج