نویسنده = ������������ ����������
تحلیل مکانی منطقۀ 3 شهر رشت با رویکرد انتخاب مکان بهینۀ استقرار فروشگاه‌های زنجیره‌ای

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 17-29

10.22059/jurbangeo.2014.51480

سید علی حسینی؛ محمد اسکندری نوده؛ فاطمه حیدری؛ رقیه حیدری