نویسنده = ������������ ����������
پیش‌بینی فضاهای آسیب‌پذیر شهر مشهد هنگام وقوع زلزله

دوره 3، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 55-67

10.22059/jurbangeo.2015.54439

یونس غلامی؛ سلمان حیاتی؛ محمد قنبری؛ آسیه اسماعیلی