نویسنده = �������������� ��������������
سنجش میزان سلامت سکونتگاه‌های شهری با تأکید بر نظریه شهر سالم (نمونه موردمطالعه: شهر نورآباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1401

10.22059/jurbangeo.2022.334746.1623

محمد حسن یزدانی؛ رضا هاشمی معصوم آباد؛ کامران دولتیاریان


سنجش جدایی گزینی فضایی – اجتماعی گروه های تحصیلی و شغلی در شهر اربیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.22059/jurbangeo.2022.344959.1711

مریم جامی اودولو؛ محمد حسن یزدانی؛ سمانه جلیلی صدرآباد


سنجش سطح پایداری در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر اردبیل به‌کمک مدل بارومتر پایداری

دوره 7، شماره 3، مهر 1398، صفحه 601-628

10.22059/jurbangeo.2019.279707.1088

محمد حسن یزدانی؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی؛ ارسطو یاری حصار