نویسنده = �������������� ��������
تحلیل فضایی-زمانی پراکنده‌رویی در منطقۀ ساحلی دریای خزر

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 35-52

10.22059/jurbangeo.2017.63062

حسین وطن؛ رحمت الله فرهودی؛ محمد اخباری؛ رحیم سرور