نویسنده = ���������������� ��������
بومی سازی الگوی شهرهای حساس به آب (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تهران)

دوره 5، شماره 3، مهر 1396، صفحه 469-493

10.22059/jurbangeo.2017.225430.656

خلیل کلانتری؛ گلشن همتی؛ محمود جمعه پور