نویسنده = ���������������� ������������������������
شناسایی و اولویت بندی شاخص های مسکن گروه های کم درآمد بر مبنای رویکردی ادراکی-ذهنی مورد پژوهی شهر بجنورد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22059/jurbangeo.2022.335793.1631

مهران علی الحسابی؛ روزبه دادجو؛ سیدعبدالهادی دانشپور


ارائۀ الگوی مداخله و نظام سیاست‌گذاری فضایی در پیاده‌راه‌های شهری

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 287-311

10.22059/jurbangeo.2021.319849.1470

آناهیتا طبائیان؛ سیدعبدالهادی دانشپور؛ احمد خلیلی