نویسنده = علی اکبر سالاری پور
ارزیابی عوامل موثر بر میزان وابستگی شهروندان به خودروی شخصی (مطالعه موردی: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.22059/jurbangeo.2023.360138.1828

علی اکبر سالاری پور؛ آرمان حمیدی؛ عارفه یکتا لشکریانی؛ مریم گلپور