نویسنده = ������ ���������� ����������
ارزیابی و پیش‌بینی تغییرات کاربری زمین شهری در شهر لاهیجان

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 651-669

10.22059/jurbangeo.2020.302154.1281

صابر محمدپور؛ سامان ابی زاده؛ فرنگیس علیزاده