نویسنده = ������������ ������ ����������������
ارزیابی عوامل موثر بر حس تعلق شهروندان به فضاهای شهری (نمونه موردی: میدان انقلاب بندر بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401

10.22059/jurbangeo.2022.337599.1653

سید نورالدین امیری؛ محمدحسین رستمی؛ سمانه دانایی