نویسنده = ������������ ������
تبیین اهمیت/عملکرد عوامل کلیدی بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری( مطالعه موردی : شهر ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.22059/jurbangeo.2022.334386.1619

رضا قادری؛ محمد رسولی؛ احمد مام شریفی؛ مژگان شیخی نسب