نویسنده = ������������ ��������
شهر همه شمول؛ رویکردی نوین در برنامه‌ریزی شهری(نمونه‌ موردی: شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1401

10.22059/jurbangeo.2022.335543.1627

هادی حکیمی؛ فریدون بابایی اقدم؛ نادر تابعی