کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی وکالتی
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد برنامه‌ریزی وکالتی در برنامه‌ریزی شهری (موردپژوهی: شهر سبزوار، محلۀ گلستان)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 277-301

10.22059/jurbangeo.2014.53057

مجتبی رفیعیان؛ شیوا آجیلیان ممتاز؛ مهدی شیری پور