کلیدواژه‌ها = مبلمان شهری
تعداد مقالات: 3
1. سنجش میزان رضایت‌مندی ساکنان شهری از وضعیت مبلمان شهری (مطالعۀ موردی: مناطق پنج‌گانۀ شهر زاهدان)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 735-752

10.22059/jurbangeo.2018.252274.865

مصطفی ایستگلدی؛ فهیمه خواجه‌نبی؛ فاضل حاجی‌زاده؛ نظام‌الدین ستارزاده


2. بررسی عوامل تأثیرگذار بروز وندالیسم در مبلمان شهری (مطالعۀ موردی: شهر تبریز)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 569-586

10.22059/jurbangeo.2016.62195

ابوالفضل قنبری؛ مهدیه طاهونی؛ ناصر قادری