کلیدواژه‌ها = بوستان‌های شهری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل توزیع فضایی و میزان دسترسی به بوستان های شهری (مطالعۀ موردی : شهر شیراز )

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 531-558

10.22059/jurbangeo.2015.57416

زینب کرامتی؛ حسن ایزدی؛ علی سلطانی؛ سهند لطفی