کلیدواژه‌ها = توزیع فضایی
تعداد مقالات: 2
1. سنجش مکانی-زمانی فرم فضایی شهر ارومیه با تأکید بر شاخص‌های تراکم شهری

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 629-653

10.22059/jurbangeo.2019.280685.1099

منیره عمرانی؛ محمدتقی معصومی؛ حسین نظم فر


2. تحلیل توزیع فضایی و میزان دسترسی به بوستان های شهری (مطالعۀ موردی : شهر شیراز )

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 531-558

10.22059/jurbangeo.2015.57416

زینب کرامتی؛ حسن ایزدی؛ علی سلطانی؛ سهند لطفی