کلیدواژه‌ها = برندسازی شهری
تعیین شاخص های برندسازی منظر در دو سطح ابعاد و مولفه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22059/jurbangeo.2022.344082.1703

صدیقه سلیمانی شیجانی؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبی رفیعیان؛ منصور یگانه