کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی
سنجش اندرکنش مکانی ناشی از الگوی همجواری زیرساختی در شهر اهواز

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 135-148

10.22059/jurbangeo.2023.353610.1778

مصطفی محمدی ده چشمه؛ محمد علی فیروزی؛ علیرضا پرویزیان


طیف‌بندی کمی آسیب‌پذیری شهری در برابر زلزله (مطالعۀ موردی: شهر یزد)

دوره 7، شماره 2، تیر 1398، صفحه 393-409

10.22059/jurbangeo.2019.252363.866

ندا ناصری؛ الیاس مودت؛ پرستو گرمسیری؛ کورش مؤمنی؛ سعید ملکی