کلیدواژه‌ها = TOPSIS
تعداد مقالات: 4
2. تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و خدمات شهری از منظر عدالت اجتماعی با استفاده از روش ترکیبی (مطالعۀ موردی: شهر بناب)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 241-260

10.22059/jurbangeo.2016.59162

حسن اسماعیل زاده؛ پوران کرباسی؛ جابر روی دل؛ معین افضلی؛ زهرا افضلی


3. تحلیل مکانی منطقۀ 3 شهر رشت با رویکرد انتخاب مکان بهینۀ استقرار فروشگاه‌های زنجیره‌ای

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 17-29

10.22059/jurbangeo.2014.51480

سید علی حسینی؛ محمد اسکندری نوده؛ فاطمه حیدری؛ رقیه حیدری