کلیدواژه‌ها = زیست‌پذیری
تعداد مقالات: 2
1. تبیین عوامل مؤثر کالبدی بر میزان زیست‌پذیری مناطق شهری (مطالعۀ موردی: مناطق شهر اصفهان)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 411-429

10.22059/jurbangeo.2019.276471.1063

ریحانه مهره کش؛ حمید صابری؛ مهدی مومنی؛ مهری اذانی


2. زیست‌پذیری شهری: مفهوم، اصول، ابعاد و شاخص‌ها

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 27-50

10.22059/jurbangeo.2016.58120

محمد سلیمانی مهرنجانی؛ سیمین تولایی؛ مجتبی رفیعیان؛ احمد زنگانه؛ فروغ خزائی نژاد