دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی - کاربردی

1. تبیین رابطه سرمایه اجتماعی و سرزندگی محله های شهری مطالعه موردی: شهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400

10.22059/jurbangeo.2019.266185.974

بهار حبیبیان؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پور احمد؛ کرامت الله زیاری


2. تأثیر آسیب‌های اجتماعی بر زیست پذیری در فضاهای شهری(نمونه موردی: شاهین‌دژ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

10.22059/jurbangeo.2021.301572.1273

حسن حکمت نیا؛ میرنجف موسوی؛ نوبخت sobhani؛ سینا سلمان زاده


3. بررسی متغیرهای اقتصادی – اجتماعی و الگوهای کاربری زمین در تولید سفرهای شهری؛ مطالعه موردی: شهر رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

10.22059/jurbangeo.2021.304964.1323

صابر محمدپور؛ مهرداد مهرجو


5. سنجش شاخص های سر زندگی شهری در سکونتگاه های غیر رسمی مطالعه موردی سیلاب قوشخانه تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

10.22059/jurbangeo.2021.309948.1363

علی اسکویی ارس؛ هادی حکیمی


6. بررسی سرمایه اجتماعی در بافت‌های‌ شهری ارگانیک و برنامه‌ریزی شده (مطالعه‌ی لار قدیم و لار جدید)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

10.22059/jurbangeo.2021.310165.1364

هادی حسینی؛ فاطمه خوشدل


7. کاربست آینده‌پژوهی در برنامه‏ریزی حفاظتی بافت‏ تاریخی (مورد نمونه: عرصه ثبت جهانی یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1400

10.22059/jurbangeo.2021.313532.1403

میلاد بهبودی سعدآباد؛ حمید محمدی