نمایه نویسندگان

آ

 • آذر، علی نقش پارک‌ها در ارتقای شاخص‌های اجتماعی - سلامتی شهروندان با تاکید بر عوامل دافعه محیط‌های سکونتی و جاذبه فضاهای سبز؛ مطالعه موردی پارک‌های منطقه‌ای تبریز [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 1-26]
 • آراسته، مجتبی شناسایی و تحلیل متغیرهای کلیدی موثر بر توسعه ساختار فضایی روابط بندر-شهر مطالعه موردی: بندر-شهر دبی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 61-74]
 • آزادبخت، مریم ارائه مدل مفهومی برای حق به شهر زنان و تحلیل ساختار علّی آن در شهر اهواز [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 153-173]

ا

 • اتحاد، سیده شبناز فراتحلیلی بر شناخت رویکرد امنیت غذایی در چارچوب اصول حکمروایی خوب [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 87-115]
 • ارگانی، میثم شناسایی مناطق جرم خیز و عوامل موثر در تشدید آن با استفاده از روش‌های داده کاوی مکانی (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 51-69]
 • اروندی، سمانه شناسایی مناطق جرم خیز و عوامل موثر در تشدید آن با استفاده از روش‌های داده کاوی مکانی (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 51-69]
 • اسدپور، هاجر فراتحلیل موانع تحقق‌پذیری طرح‌های بازآفرینی شهری در ایران [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 75-97]
 • اسلامی، آرمین سنجش درون استانی عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت زندگی در شهرهای میانی و کوچک مطالعه موردی: شهر قزوین و ضیاءآباد [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 115-132]
 • اقاجانی، حسین شناسایی تعارض کاربری‌ها بر مبنای مدل تناسب اراضی در مجموعه شهری مشهد [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 213-232]
 • امیری، محمد جواد تعیین آستانه و ارزیابی حساسیت شاخص پوشش گیاهی اکوسیستم‌های شهری در مواجهه با شوک‌های اقلیمی، مطالعه موردی: منطقه شهری گرگان [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 97-114]

ب

 • باقرنژاد، الناز توسعه‌های کالبدی مختلف و عوامل موثر بر رفتار سفر در سه محله کلان‌شهر تهران [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 29-60]
 • بهنامی فرد، فائزه چیدمان فضا و پتانسیل هایی برای پیش بینی قابلیت پیاده روی و حرکت پیاده: تحلیل گراف خطی و بصری، محله جلفا [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 117-133]

پ

 • پرویزیان، علیرضا سنجش اندرکنش مکانی ناشی از الگوی همجواری زیرساختی در شهر اهواز [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 135-148]
 • پوراحمد، احمد سطح‌بندی مناطق شهری از نظر شاخص‌های سرزندگی شهری مطالعه موردی: شهر کرج [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 153-171]
 • پورموسوی، سید نادر تحلیل ارتباط حس مکان و سطح امنیت اجتماعی مطالعه موردی: محله آبشوران، شهر کرمانشاه [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 191-212]

ت

 • توکلی نیا، جمیله فراتحلیلی بر شناخت رویکرد امنیت غذایی در چارچوب اصول حکمروایی خوب [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 87-115]
 • توکلی نیا، جمیله تبیین الگوی جاری مدیریت شهری و ارایه مدل بهینه حکمروایی شهری در جیرفت [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 17-37]
 • تومانیان، آرا شناسایی مناطق جرم خیز و عوامل موثر در تشدید آن با استفاده از روش‌های داده کاوی مکانی (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 51-69]

ث

 • ثقفی، معصومه بررسی راهکارهای مؤثردر ارتقای مشارکت مردمی در برنامه‌ریزی محلات شهری مطالعه موردی: محلات شهری منطقه 14 تهران [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 171-189]

ج

 • جلیلی صدرآباد، سمانه سنجش درون استانی عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت زندگی در شهرهای میانی و کوچک مطالعه موردی: شهر قزوین و ضیاءآباد [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 115-132]
 • جمشیدی شیخی آبادی، آرزو تحلیل ارتباط حس مکان و سطح امنیت اجتماعی مطالعه موردی: محله آبشوران، شهر کرمانشاه [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 191-212]
 • جهانی فر، مجتبی ارائه مدل مفهومی برای حق به شهر زنان و تحلیل ساختار علّی آن در شهر اهواز [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 153-173]

ح

 • حاجی پور، خلیل شناسایی و تحلیل متغیرهای کلیدی موثر بر توسعه ساختار فضایی روابط بندر-شهر مطالعه موردی: بندر-شهر دبی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 61-74]
 • حبیبی، کیومرث دستورالعمل‌های برنامه‌ریزی با نقشه‌های اقلیم شهری مطالعه موردی : شهر تهران [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 1-20]
 • حیدری، محمود سطح‌بندی مناطق شهری از نظر شاخص‌های سرزندگی شهری مطالعه موردی: شهر کرج [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 153-171]
 • حسینی، سید موسی تبیین ضرورت کاربست روش‌های نوین در مدیریت رواناب‌های شهری با رویکرد افزایش تاب‌آوری در برابر سیلاب (نمونه موردی: شهر شیراز) [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 27-49]
 • حسینی، هادی مطالعه اثر تراکم جمعیت شهری بر فعالیت بدنی، چاقی و سلامت روانی افراد در شهر مشهد [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 1-16]
 • حسن زاده باغی، بنیامین بررسی عوامل تاثیرگذار بر تعیین چشم‌انداز توسعه شهری، مطالعه‌موردی: شهر بندر انزلی [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 149-169]
 • حنایی، تکتم گذر از گفتمان «پاسخگویی» به «محیط گرایی» در برنامه ریزی شهری، مبتنی برانعطاف پذیری [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 133-152]

د

 • دولتیاریان، کامران سنجش میزان سلامت سکونتگاه‌های شهری با تأکید بر نظریه شهر سالم مطالعه موردی: شهر نورآباد [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 233-255]

ذ

 • ذوقی، محمود تعیین آستانه و ارزیابی حساسیت شاخص پوشش گیاهی اکوسیستم‌های شهری در مواجهه با شوک‌های اقلیمی، مطالعه موردی: منطقه شهری گرگان [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 97-114]

ر

 • رضایی، محمدرضا تبیین ضرورت کاربست روش‌های نوین در مدیریت رواناب‌های شهری با رویکرد افزایش تاب‌آوری در برابر سیلاب (نمونه موردی: شهر شیراز) [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 27-49]
 • رهنما، محمد رحیم فراتحلیلی بر شناخت رویکرد امنیت غذایی در چارچوب اصول حکمروایی خوب [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 87-115]

ز

 • زارعی، ملیکا شناسایی و تحلیل متغیرهای کلیدی موثر بر توسعه ساختار فضایی روابط بندر-شهر مطالعه موردی: بندر-شهر دبی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 61-74]
 • زمانی، بهادر فراتحلیل موانع تحقق‌پذیری طرح‌های بازآفرینی شهری در ایران [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 75-97]
 • زنگی آبادی، علی تدوین سناریوهای ارتقاء تاب‌آوری سکونتگاه‌های شهری جدید در برابر خطر زلزله مطالعه موردی: منطقه شهری اصفهان بزرگ [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 175-193]
 • زنگنه شهرکی، سعید سطح‌بندی مناطق شهری از نظر شاخص‌های سرزندگی شهری مطالعه موردی: شهر کرج [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 153-171]
 • زیویار، پروانه بررسی راهکارهای مؤثردر ارتقای مشارکت مردمی در برنامه‌ریزی محلات شهری مطالعه موردی: محلات شهری منطقه 14 تهران [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 171-189]

س

 • ساعدپناه، مهران شناسایی مناطق جرم خیز و عوامل موثر در تشدید آن با استفاده از روش‌های داده کاوی مکانی (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 51-69]
 • سالاری پور، علی اکبر بررسی عوامل تاثیرگذار بر تعیین چشم‌انداز توسعه شهری، مطالعه‌موردی: شهر بندر انزلی [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 149-169]
 • سرکاری، فرناز شناسایی تعارض کاربری‌ها بر مبنای مدل تناسب اراضی در مجموعه شهری مشهد [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 213-232]

ش

 • شفیعیون، زهره چیدمان فضا و پتانسیل هایی برای پیش بینی قابلیت پیاده روی و حرکت پیاده: تحلیل گراف خطی و بصری، محله جلفا [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 117-133]
 • شکوهی بیدهندی، محمد صالح سنجش درون استانی عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت زندگی در شهرهای میانی و کوچک مطالعه موردی: شهر قزوین و ضیاءآباد [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 115-132]
 • شمس الدینی، علی بررسی راهکارهای مؤثردر ارتقای مشارکت مردمی در برنامه‌ریزی محلات شهری مطالعه موردی: محلات شهری منطقه 14 تهران [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 171-189]
 • شمسی پور، علی اکبر دستورالعمل‌های برنامه‌ریزی با نقشه‌های اقلیم شهری مطالعه موردی : شهر تهران [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 1-20]
 • شهدادی، علی تبیین الگوی جاری مدیریت شهری و ارایه مدل بهینه حکمروایی شهری در جیرفت [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 17-37]

ع

 • علیزاده، هادی تبیین نقش سرمایه اجتماعی در تحقق تاب آوری اجتماعی در دوران پاندمی کرونا (مطالعه ای در کلان شهر اهواز) [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 71-86]

ف

 • فرهنگدوست، هادی گذر از گفتمان «پاسخگویی» به «محیط گرایی» در برنامه ریزی شهری، مبتنی برانعطاف پذیری [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 133-152]
 • فیروزی، محمد علی سنجش اندرکنش مکانی ناشی از الگوی همجواری زیرساختی در شهر اهواز [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 135-148]

ک

 • کریمی قطب آبادی، فضل اله تدوین سناریوهای ارتقاء تاب‌آوری سکونتگاه‌های شهری جدید در برابر خطر زلزله مطالعه موردی: منطقه شهری اصفهان بزرگ [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 175-193]
 • کورکی نژاد، محمدحسن دستورالعمل‌های برنامه‌ریزی با نقشه‌های اقلیم شهری مطالعه موردی : شهر تهران [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 1-20]

ل

 • لرزنگنه، مجتبی تحلیل ارتباط حس مکان و سطح امنیت اجتماعی مطالعه موردی: محله آبشوران، شهر کرمانشاه [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 191-212]

م

 • محمدی ده چشمه، مصطفی سنجش اندرکنش مکانی ناشی از الگوی همجواری زیرساختی در شهر اهواز [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 135-148]
 • محمودی برام، مریم تبیین نقش سرمایه اجتماعی در تحقق تاب آوری اجتماعی در دوران پاندمی کرونا (مطالعه ای در کلان شهر اهواز) [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 71-86]
 • منصوریان، حسین تبیین ضرورت کاربست روش‌های نوین در مدیریت رواناب‌های شهری با رویکرد افزایش تاب‌آوری در برابر سیلاب (نمونه موردی: شهر شیراز) [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 27-49]
 • موسوی، بهاره سادات شناسایی مناطق جرم خیز و عوامل موثر در تشدید آن با استفاده از روش‌های داده کاوی مکانی (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 51-69]

ن

 • نوری، محبوبه تبیین ضرورت کاربست روش‌های نوین در مدیریت رواناب‌های شهری با رویکرد افزایش تاب‌آوری در برابر سیلاب (نمونه موردی: شهر شیراز) [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 27-49]
 • نورائی، همایون چیدمان فضا و پتانسیل هایی برای پیش بینی قابلیت پیاده روی و حرکت پیاده: تحلیل گراف خطی و بصری، محله جلفا [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 117-133]

ه

 • هاشمی معصوم آباد، رضا سنجش میزان سلامت سکونتگاه‌های شهری با تأکید بر نظریه شهر سالم مطالعه موردی: شهر نورآباد [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 233-255]

ی

 • یزدانی، محمد حسن سنجش میزان سلامت سکونتگاه‌های شهری با تأکید بر نظریه شهر سالم مطالعه موردی: شهر نورآباد [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 233-255]