نویسنده = محمدی، علیرضا
تعداد مقالات: 4
1. پهنه‌بندی فضاهای بی‌دفاع و مستعد جرم‌خیزی در شهر اردبیل

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 785-806

10.22059/jurbangeo.2019.281137.1103

علیرضا محمدی؛ ابراهیم فیروزی مجنده؛ حجت ارژنگی مستعلی بیگلو


2. تعیین پهنه‌های مناسب مکان‌گزینی دوربین‌های CCTVs در راستای تحقق شهر هوشمند (مطالعۀ موردی: شهر زنجان)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 607-628

10.22059/jurbangeo.2018.240951.773

علیرضا محمدی؛ عطا غفاری گیلانده؛ محمدحسن یزدانی؛ جلیل محمدی