نویسنده = رمضان‌زاده لسبوئی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. توسعۀ گردشگری در شهرهای ساحلی و امنیت اجتماعی (مطالعۀ موردی: شهر تنکابن)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 309-324

10.22059/jurbangeo.2015.55885

مهدی رمضان‌زاده لسبوئی؛ سعیدرضا اکبریان رونیزی؛ حدیثه رمضانی فر؛ زهرا حیدری