نویسنده = یوسفی فشکی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پایداری محلات شهری در شهر سقز

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 73-94

10.22059/jurbangeo.2014.51483

فرزانه ساسان پور؛ علی موحد؛ سوران مصطفوی صاحب؛ محسن یوسفی فشکی