نویسنده = پژوهان، موسی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تخلفات ساختمانی در شهرهای کوچک (نمونۀ موردی: شهر بابلسر)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 239-252

10.22059/jurbangeo.2014.51970

موسی پژوهان؛ رسول داراب خانی؛ المیرا جعفری؛ اردلان زینل زاده