نویسنده = باباخان زاده، ادریس
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات نظام سلسله‌مراتب شهری در استان لرستان در دورۀ زمانی 90-1355

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 409-433

10.22059/jurbangeo.2014.53065

ادریس باباخان زاده؛ اقبال پاهکیده؛ محمد رئوف حیدری فر؛ شورش آهنگری