نویسنده = عبداللهی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تحقق‌پذیری مؤلفه‌های توسعۀ فضایی- کالبدی طرح جامع شهر بیجار

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 253-276

10.22059/jurbangeo.2014.51971

علی شماعی؛ مهدی عبداللهی؛ صادق حاجی‌نژاد