نویسنده = سبحانی، نوبخت
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مؤلفه‌های مناسب‌سازی فضاهای عمومی شهری برای استفاده جانبازان و معلولان در شهر خرم‌آباد

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 283-298

10.22059/jurbangeo.2016.59164

نوبخت سبحانی؛ مریم بیرانوندزاده؛ مجید اکبری؛ فاطمه سوری