نویسنده = ولی، عباسعلی
تعداد مقالات: 1
1. مکان‌یابی عرصه‌های مناسب توسعة آتی شهر یاسوج

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 69-88

10.22059/jurbangeo.2016.58122

سیدحجت موسوی؛ عباسعلی ولی؛ ابوالفضل رنجبر؛ داریوش داستان