نویسنده = مغانی رحیمی، بهنام
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مکان‌های بهینه برای دفن زباله‌های شهری (مطالعۀ موردی: شهر فیروزآباد)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 337-356

10.22059/jurbangeo.2017.203687.435

محسن پورخسروانی؛ زهرا پربار؛ بهنام مغانی رحیمی