نویسنده = آقائی‌زاده، اسماعیل
تعداد مقالات: 3
1. تحلیلی بر سرزندگی شبانۀ شهری در شهر رشت

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 531-555

10.22059/jurbangeo.2020.298713.1252

انیس داوودی؛ اسماعیل آقائی زاده؛ مریم جعفری مهرآبادی


2. بررسی مطلوبیت فضای سبز مجتمع‌های مسکونی شهری (مطالعۀ موردی: شهر رشت)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 265-283

10.22059/jurbangeo.2019.230893.693

مهرنوش میرابی‌مقدم؛ اسماعیل آقائی زاده؛ روح‌اله اوجی