نویسنده = یزدانی، محمد حسن
تعداد مقالات: 2
1. سنجش سطح پایداری در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر اردبیل به‌کمک مدل بارومتر پایداری

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 601-628

10.22059/jurbangeo.2019.279707.1088

محمد حسن یزدانی؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی؛ ارسطو یاری حصار


2. تعیین پهنه‌های مناسب مکان‌گزینی دوربین‌های CCTVs در راستای تحقق شهر هوشمند (مطالعۀ موردی: شهر زنجان)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 607-628

10.22059/jurbangeo.2018.240951.773

علیرضا محمدی؛ عطا غفاری گیلانده؛ محمدحسن یزدانی؛ جلیل محمدی