نویسنده = شیخ‌زاده، محسن
تعداد مقالات: 1
1. راهبردهای کاهش آسیب‌پذیری بافت مسکونی در برابر خطر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهر تهران)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 265-288

10.22059/jurbangeo.2018.225776.657

علیرضا دربان آستانه؛ محسن شیخ‌زاده؛ سعید بازگیر