نویسنده = سرور، رحیم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی-زمانی پراکنده‌رویی در منطقۀ ساحلی دریای خزر

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 35-52

10.22059/jurbangeo.2017.63062

حسین وطن؛ رحمت الله فرهودی؛ محمد اخباری؛ رحیم سرور