نویسنده = صوفی نیستانی، مینا
تعداد مقالات: 1
1. سنجش رابطۀ محیط با ترس از جرم در مجموعه های مسکن مهر (مطالعۀ موردی: شهرستان پاکدشت)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 515-537

10.22059/jurbangeo.2018.228291.671

محمدامین خراسانی؛ مصطفی توانا؛ مینا صوفی نیستانی