نویسنده = محمدی، جلیل
تعداد مقالات: 1
1. تعیین پهنه‌های مناسب مکان‌گزینی دوربین‌های CCTVs در راستای تحقق شهر هوشمند (مطالعۀ موردی: شهر زنجان)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 607-628

10.22059/jurbangeo.2018.240951.773

علیرضا محمدی؛ عطا غفاری گیلانده؛ محمدحسن یزدانی؛ جلیل محمدی