نویسنده = طالشی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین الگوی فضایی حکمروایی خوب روستایی پیرامون کلان‌شهر کرج

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 585-606

10.22059/jurbangeo.2018.245340.809

مصطفی طالشی؛ علیرضا دربان آستانه؛ سید عارف موسوی