نویسنده = فرزانه سادات زارنجی، ژیلا
تعداد مقالات: 1
1. سنجش سطح پایداری در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر اردبیل به‌کمک مدل بارومتر پایداری

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 601-628

10.22059/jurbangeo.2019.279707.1088

محمد حسن یزدانی؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی؛ ارسطو یاری حصار