دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 211-429 
3. بررسی مطلوبیت فضای سبز مجتمع‌های مسکونی شهری (مطالعۀ موردی: شهر رشت)

صفحه 265-283

مهرنوش میرابی‌مقدم؛ اسماعیل آقائی زاده؛ روح‌اله اوجی


4. بررسی و تحلیل متغیرهای حق به سلامت شهری (مطالعۀ موردی: شهر بجنورد)

صفحه 285-309

محمد احمدی؛ حسین حاتمی‌نژاد؛ احمد پوراحمد؛ کرامت‌الله زیاری؛ سعید زنگنه شهرکی


7. تحلیل فضایی تاب‌آوری شهری در محله‌های بخش مرکزی شهر تبریز

صفحه 349-374

علی شماعی؛ فرزانه ساسان‌پور؛ رحمان علی‌حسینی


9. طیف‌بندی کمی آسیب‌پذیری شهری در برابر زلزله (مطالعۀ موردی: شهر یزد)

صفحه 393-409

ندا ناصری؛ الیاس مودت؛ پرستو گرمسیری؛ کورش مؤمنی؛ سعید ملکی