ارزیابی عوامل موثر بر حس تعلق شهروندان به فضاهای شهری (نمونه موردی: میدان انقلاب بندر بوشهر)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

بدون شک حس تعلق و دلبستگی به محیط طبیعی و مصنوع به شکل پر رنگی خودنمایی خواهد نمود. بنابراین نقش حس تعلق در افزایش کیفیت‌های محیطی در شهرهای امروزین که مورد بی‌توجهی و عدم مشارکت فعال و تأثیرگذار شهروندان قرار ‌گرفته‌ است، بسیار حائز اهمیت می‏باشد. آنچه مورد نظر این پژوهش می‏باشد ارزیابی عوامل موثر در حس تعلق شهروندان به فضاهای شهری و تعیین شاخص‌های موثر در تقویت حس تعلق فضاهای شهری و میزان تحقق این شاخص‌ها در میدان انقلاب است. نوع تحقیق با توجه به ماهیت کاربردی و بر اساس روش تحقیق توصیفی پیمایشی می‏باشد و مکان پژوهش نیز میدان انقلاب ، از قدیمی‏ترین میادین بوشهر است. ابزار گردآوری داده‏ها در تحقیق حاضر پرسشنامه می‎باشد که پایایی و اعتبار آن سنجیده شد. سپس با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی شاخص‌ها ارزیابی‌ گردیده‏اند. نتایج پژوهش نشانگر آن است که 20 شاخص مکانی تأثیرگذار بر عوامل موثر در حس تعلق شهروندان به فضاهای شهری به 6 عامل «خاطره‌انگیزی/تعلق مکانی»، «دسترسی و خوانایی»، «زیبایی بصری و تنوع فضایی»، «تامین فعالیت‌ها»، «همه‌شمولی» و «تعامل‏پذیری / حضورپذیری» دسته‌بندی می‏گردد. در نهایت راهکارهایی مانند باز طراحی مبلمان و فضای میدان انقلاب (ششم بهمن)، اختصاص دادن غرفه‌های محصولات بومی و محلی به صورت فصلی در جهت افزایش فعالیت‌هایی برای جذب هر چه بیشتر افراد، گسترش جشن‌های بومی منطقه و اجراهای خیابانی و همچنین استفاده از المان‌های بومی و سنتی متناسب با بافت قدیم بوشهر که می‌تواند حس مکان و هویت مکان در میدان انقلاب ( ارتقا دهد، ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effective factors on the sense of belonging of citizens to urban spaces Case study: (Enghelab Square, Bushehr Port)

نویسندگان [English]

  • Sayyed nouroddin Amiri 1
  • Mohammad Hosein Rostami 1
  • Samaneh Danaeifar 2
1 Urban planning. Architecture. Persian Gulf University. Bushehr. Iran
2 Urban Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, Isfahan University of Arts
چکیده [English]

From the beginning of creation, human beings are in a two-way relationship with their living environment, with the help of which they meet their human needs. This study aims to evaluate the effective factors in the sense of belonging of citizens to urban spaces and determine the effective indicators in strengthening the sense of belonging to urban spaces and the extent of realization of these indicators in Bushehr Port Enghelab Square. The type of research is a descriptive survey according to the applied nature and based on the research method. The location of the research is Enghelab Square of Bushehr port, one of the oldest squares in this port. The research population consists of two groups: fixed (shopkeepers) and floating (passers-by), in which the share of women is 84% and the share of men is 56%. The instrument of the present study is a researcher-made questionnaire whose reliability and validity have been scientifically measured. Then, the indicators were evaluated using exploratory factor analysis. The results of the research have shown that 20 spatial indicators affecting the effective factors in the sense of belonging of citizens to urban spaces were categorized into 6 factors: "Memory / Spatiality", "Accessibility and Readability", "Visual Beauty and Spatial Diversity", "Activities", "Universality" and "Interactivity / Attendance".Finally, solutions that can enhance the sense of place and identity of the place in Revolution Square are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of Belonging
  • Urban Spaces
  • Exploratory Factor Analysis
  • Bushehr Revolution Square