تعداد مقالات ارسال شده 1,218
تعداد مقالات رد شده 890
تعداد مقالات پذیرفته شده  204
درصد پذیرش  17

پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری 

 

خلاصۀ استاندارد: Geog. and Urban Plan. Res

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی (همراه با چکیدۀ انگلیسی)

سیاست داوری: دوسوکور

نرخ پذیرش: 17%

میانگین زمان داوری: 3 ماه

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات 

 

مجله پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری از نرم افزارهای مشابه یاب استفاده می کند.

 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE)        می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

                         Creative Commons License               

                 


 

شماره جاری: دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 431-600 

پژوهشی - کاربردی

1. آینده‌نگاری حکمروایی، بسط مفهوم و آیندة حکمروایی کلان‌شهر تهران

صفحه 431-453

ابوالفضل مشکینی؛ طاها ربانی؛ رکن الدین افتخاری؛ مجتبی رفیعیان