اخبار و اعلانات

اخذ ایندکس بین المللی ResearchBib

مجله پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری موفق به اخذ ایندکس بین المللی ResearchBib شد. تمامی مقالات منتشر شده این محله در پایگاه ResearchBib نمایه شده است. http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2383-1456  

مطالعه بیشتر

استفاده مجله پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری از نرم افزارهای مشابه یاب

مجله پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری از نرم افزارهای مشابه یاب استفاده می کند.  

مطالعه بیشتر