اخبار و اعلانات

نمایه شدن مقالات مجله پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری در پایگاه Research Gate

به اطلاع می رساند که تمامی مقالات منتشر شده مجله پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری در پایگاه Research Gate نمایه شده است. https://www.researchgate.net/profile/mjlh_pzhwhsh_hay_jghrafyay_brnamh_ryzy_shhry  

مطالعه بیشتر

نمایه شدن مقالات مجله پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری در Publons

به اطلاع می رساند که تمامی مقالات منتشر شده مجله پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری در پایگاه Publons نمایه شده است. https://publons.com/researcher/3383238/geographical-urban-planning-research-gupr/publications/  

مطالعه بیشتر

اخذ ایندکس بین المللی ResearchBib

مجله پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری موفق به اخذ ایندکس بین المللی ResearchBib شد. تمامی مقالات منتشر شده این مجله در پایگاه ResearchBib نمایه شده است. http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2383-1456  

مطالعه بیشتر

استفاده مجله پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری از نرم افزارهای مشابه یاب

مجله پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری از نرم افزارهای مشابه یاب استفاده می کند.  

مطالعه بیشتر