راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقالات

برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به‎ موقع مقاله، لطفاً به این نکات توجه فرمایید

 

فرم تعارض منافع را دانلود نموده و به همراه مقاله ارسال نمایید.

 فرم تعهد نامه را دانلود نموده و به همراه مقاله ارسال نمایید.

فرمت مقاله: مقاله پیش از ارسال در فرمت مورد تایید مجله تهیه و ارسال شود (بر روی فرمت مجله که با رنگ قرمز مشخص شده است کلیک کرده تا نسخه word فرمت دانلود شود).

- با توجه به آنکه طبق آیین نامه ابلاغی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، داشتن کد ارکید به عنوان یک شناسه منحصر به فرد برای کلیه نویسندگان از الزامات می باشد با مراجعه به سایت  www.orcid.org نسبت به اخذ کد ارکید خود اقدام نمایید. لطفا در درج صحیح کد ارکید هر نویسنده دقت فرمایید. 

 

قابل توجه کلیه نویسندگان محترم

باتوجه به سیاست های این نشریه در خصوص دریافت هزینه داوری و انتشار مقالات از نویسندگان محترم، نشریه بر اساس آیین نامه وزارت علوم تحقیقات و فناوری مبلغ 600 هزار تومان بابت هزینه های ویراستاری، صفحه آرایی، و چاپ پس از تایید مقاله توسط داوران و هیئت تحریریه محترم مجله از نویسندگان دریافت نماید. همچنین بر اساس ابلاغیه انتشارات دانشگاه تهران به ازای هر صفحه مازاد 50 هزار تومان دریافت می شود.

 

مقاله باید حاصل کار پژوهشی و علمی باشد و قبلاً در نشریه دیگری ـ اعم از داخلی یا خارجی ـ و یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده و یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.

تبصره 1. آن دسته از مقالات ارائه شده در مجامع علمی که صرفاً خلاصه‎ آنها چاپ شده باشد (مشروط به ذکر مشخصات کامل مجمع) قابل بررسی است.

تبصره 2. مقاله مروری (Review Article) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه‎ مورد نظر، به‌شرطی پذیرفته می‌شود که در تدوین آن منابع درخور توجه و متعددی، مستند تحقیق قرار گرفته باشد.

تبصره 3. حداکثر حجم مقاله شامل متن، شکل‌ها، نمودارها و جدول‌ها (20 صفحه) است چنانچه از این مقدار بیشتر گردید بر اساس ابلاغیه دانشگاه تهران به ازاری هر صفحه 50 هزار تومان دریافت می شود.

تبصره 4.  چکیده مبسوط فارسی و لاتین (بین 750 تا 1000 کلمه) علاوه بر اینکه در فایل اصلی مقاله تهیه می شود، می بایست به صورت فایل جدا با ساختار زیر تهیه شود:

 

چکیده مبسوط فارسی: مقدمه، روش تحقیق، بحث و یافته ها، نتیجه گیری، واژگان کلیدی.

 Extended Abstract: Introduction, Methodology, Results and discussion, Conclusion, Keywords.

- حروفچینی مقاله باید در برنامه Word و فرمت اشاره شده در بالا تهیه شود. 

- عنوان مقاله قلم B میترای بولد 13 (B Mitra)  متن چکیده قلم B میترای نازک 12 (B Mitra) باشد. عناوین اصلی مقاله قلم B میترای بولد 13 (B Mitra) باشد. لازم است در متن فارسی از قلم B میترای نازک 13 (B Mitra) و در متن لاتین از قلم تایمز(Times New Roman 11) استفاده شود. فونت منابع پایانی بی میترا 12 نازک باشند.

 - هر جدول باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد، که به صورت وسط‌چین در بالای جدول با قلم بی میترا پررنگ و اندازه10 pt.  تایپ و به ترتیب از 1 شماره‌ گذاری می‌شود. بهتر است جدول‌ها در داخل متن و پس از جایی که به آنها ارجاع می‌شود، درج گردند. کلیه متون در داخل جدول اگر فارسی باشند به صورت راست‌چین (بی  میترا pt. 10نازک) و اگر لاتین باشند به صورت چپ‌چین (Times New Roman 10pt) باید تایپ شوند. همه اعداد در جدول‌ها باید به صورت فارسی و وسط چین تایپ شوند( بجای نقطه از ممیز بین اعداد استفاده شود). ذکر واحد کمیت‌ها در جدول الزامی است. هر جدول با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گیرد. و نیز اگر جدول‌ها دارای مرجع می‌باشند بایستی شماره مرجع در داخل پرانتز در انتهای عنوان جدول ذکر شود. 

- هر نقشه و نمودار (هر دو با عنوان شکل) باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد که به صورت وسط‌چین در زیر آن با قلم بی میترا پررنگ و اندازه pt. 10 تایپ و به ترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شود. نمودارها و شکل‌ها می‌توانند به صورت رنگی و یا سیاه و سفید باشند ولی به گونه‌ای که در صورت چاپ سیاه و سفید رنگ‌ها و جزییات آنها قابل تشخیص باشد. شکل‌ها در داخل متن و در جایی که به آنها ارجاع می‌شود، درج گردند. ذکر واحد کمیت‌ها در شکل‌ها الزامی است. در متن مقاله باید به همه شکل‌ها ارجاع شود. در تهیه شکل‌ها توجه کنید که اندازه اعداد، واژه‌ها، کمیت‌ها و راهنمای منحنی‌ها (legend) به قدر کافی بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، کاملاً واضح و خوانا باشند. قبل و بعد از هر شکل،یک سطر فاصله ایجاد کنید.

 

 - فهرست منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر نامخانوادگی نویسنده (گان) و سال انتشار داخل پرانتز آورده شود 

برای یک نفر : (نظریان، 1387) -  (Ruuskanen, 2009)

برای دو نفر : ( نظریان و رحیمی، 1392) – (Narayan & Cassidy, 2010)

برای سه نفر و بیشتر از : (نظریان و همکاران، 1393) -  (Sheehan et al., 2013)

 

 -  شیوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهای مقاله بر اساس حروف الفبا بایستی به صورت نمونههای زیر باشد:

کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسند­گان)یا مترجم (سال انتشار) عنوان کتاب (ایتالیک)، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر مربوطه.

 • حبیبی، کیومرث؛ پور احمد، احمد و مشکینی، ابوالفضل. (1394). بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری. چاپ چهارم. سنندج: انتشارات دانشگاه کردستان.
 • لورنتزن، آنه؛ لارسن، کارین توپسو و شرودر، لیسه. (1402). پویایی‌های فضایی در اقتصاد تجربه. ترجمه علی حسینی و مهسا فلاح مهرجردی، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران‏‫.

Brenner, N. (2019). New urban spaces: Urban theory and the scale question. Oxford University Press.

مجله: نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسند­گان)  (سال انتشار) عنوان مقاله، نام مجله (ایتالیک)، سال(دوره) انتشار، شماره مجله، صفحات مقاله.

 • قنبری، ابوالفضل. (1398). تحلیل و بررسی شاخص‌های شهر مطلوب سالمندان (مطالعۀ موردی: شهر تبریز). پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 7(1)، 61-81. doi: 10.22059/jurbangeo.2019.260333.924
 • قناد، فاطمه و صرافی، مظفر. (1398). برنامه‌ریزی راهبردی توسعۀ محلۀ آخوند شهر قزوین با رویکرد بازآفرینی اجتماع-محور. پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 7(2)، 211-238. doi: 10.22059/jurbangeo.2019.277470.1071
 • سلیمانی مهرنجانی، محمد؛ تولایی، سیمین؛ رفیعیان، مجتبی؛ زنگانه، احمد و خزائی نژاد، فروغ. (1395). زیست‌پذیری شهری: مفهوم، اصول، ابعاد و شاخص‌ها. پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 4(1)، 27-50. doi: 10.22059/jurbangeo.2016.58120
 • Batty, M. (2020). The Coronavirus crisis: What will the post-pandemic city look like? Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 47(4), 547–552. https://doi.org/10.1177/2399808320926912
 • Batty, M. (2020). The Coronavirus crisis: What will the post-pandemic city look like? Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 47(4), 547–552. https://doi.org/10.1177/2399808320926912
 • Hosseini, A., Finn, B. M., & Momeni, A. (2023). The complexities of urban informality: A multi-dimensional analysis of residents' perceptions of life, inequality, and access in an Iranian informal settlement. Cities, 132, 104099. https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.104099

 

پایان نامه : نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسند­گان) (سال انتشار) عنوان اثر، مقطع و رشته تحصیلی، دانشگاه.

مولودی، جمشید. (1388). سنجش کیفیت محیط شهری در شهرهای جدید مطالعه موردی : شهر جدید هشتگرد. پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، به راهنمایی مجتبی رفیعیان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

 

همایش و سمینارها : نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسند­گان) (سال انتشار ) عنوان اثر، دوره و عنوان همایش، محل همایش، صفحات مقاله.

سلیقه، محمد؛ اصغری، آزاد و ویسیان، محمد. (1389). بررسی چالش های زیست محیطی در راستای توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: شهر دهگلان. اولین همایش توسعه شهری پایدار، 2 آذر ماه 1389، دانشگاه تهران،  صص. 14-1

  تبصره : در صورت استفاده از پایان‌نامه یا رساله‌های دانشجویی، ذکر نام استاد راهنما و مشاور، عنوان رشته و نام دانشگاه مربوط، الزامی است.

-   مقالات برگرفته از پایان‌نامه و رساله­ دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به‌صورت توأم و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.

 • مسئولیت صحت و سقم مقاله به‌لحاظ علمی و حقوقی بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.
 • نشریه «پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری» حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.
 • با توجه به ضرورت مشارکت نویسنده / نویسندگان محترم در آماده‌سازی، چاپ و انتشار نشریه، هزینه ‎های هر مقاله تأیید‌شده برای چاپ، دریافت خواهد شد. تعداد صفحات هر مقاله نباید از سقف مجاز 20 صفحه بیشتر شود.
 • مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.
 • ارسال مقالات صرفاً از طریق سایت نشریه به آدرس الکترونیکی: http://jurbangeo.ut.ac.ir و از طریق فرآیند ارسال مقاله انجام می‌پذیرد.

نشانی دفتر مجله: تهران، ضلع شرقی دانشگاه تهران، خیابان وصال شیرازی، نبش کوچه زرین کوب، دانشکده جغرافیا، طبقه چهارم، مؤسسه جغرافیا، دفتر مجله پژوهش‌های جغرافیای برنامه ریزی شهری، صندوق پستی 14176.