راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقالات

برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به‎ موقع مقاله، لطفاً به این نکات توجه فرمایید

 

فرم تعارض منافع را دانلود نموده و به همراه مقاله ارسال نمایید.

 فرم تعهد نامه را دانلود نموده و به همراه مقاله ارسال نمایید.


 

قابل توجه کلیه نویسندگان محترم

باتوجه به سیاست های این نشریه در خصوص دریافت هزینه داوری و انتشار مقالات از نویسندگان محترم، نشریه بر اساس آیین نامه وزارت علوم تحقیقات و فناوری مبلغ 400 هزار تومان بابت هزینه های ویراستاری، صفحه آرایی، و چاپ پس از تایید مقاله توسط داوران و هیئت تحریریه محترم مجله از نویسندگان دریافت نماید.

 

مقاله باید حاصل کار پژوهشی و علمی باشد و قبلاً در نشریه‎ دیگری ـ اعم از داخلی یا خارجی ـ و یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده و یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.

تبصره 1. آن دسته از مقالات ارائه شده در مجامع علمی که صرفاً خلاصه‎ آنها چاپ شده باشد (مشروط به ذکر مشخصات کامل مجمع) قابل بررسی است.

تبصره 2. مقاله مروری (Review Article) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه‎ مورد نظر، به‌شرطی پذیرفته می‌شود که در تدوین آن منابع درخور توجه و متعددی، مستند تحقیق قرار گرفته باشد.

  1.  زبان رسمی نشریه فارسی است.
  2.  مقاله باید دارای انشایی روان و از نظر دستور زبان و آیین نگارش خالی از اشکال باشد.
  3. حداکثر حجم مقاله شامل متن، شکل‌ها، نمودارها و جدول‌ها 18 صفحه است.
  4. مقاله باید دارای ساختار زیر باشد:

-   در یک صفحه جداگانه: عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی؛ نام نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسنده مسئول مکاتبات با ستاره مشخص شود)؛ آخرین مدرک تحصیلی، مرتبه علمی و محل اشتغال به فارسی و انگلیسی؛ نشانی کامل نویسنده مسئول مکاتبات شامل آدرس پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار، نشانی پیام‌نگار (پست ‌الکترونیک) به فارسی و انگلیسی؛ نام مؤسسه تأمین‌کننده مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله (در صورت تمایل).

-   صفحه نخست: عنوان کامل مقاله به فارسی؛ چکیده فارسی (300 کلمه)؛ کلید‌ واژگان فارسی (حداکثر 5 واژه).

-   عنوان کامل مقاله به انگلیسی؛ چکیده مبسوط انگلیسی 1000 کلمه (Extended Abstract).

-    چکیده مبسوط انگلیسی باید دارای ساختار زیر باشد:

Extended Abstract: Introduction, Methodology, Results and discussion, Conclusion, Keywords.

-    این خلاصه باید 1000 کلمه باشد.

-    صفحات بعدی: شامل مقدمه، مبانی نظری، روش پژوهش، محدوده مورد مطالعه، یافته‌های پژوهش و تجزیه و تحلیل، بحث، نتیجه‌گیری، سپاس‌گزاری، منابع و مآخذ، پیوست.

تبصره 1: مشخصات نویسنده / نویسندگان به‌جز در صفحه جداگانه ای با عنوان مشخصات نویسندگان، نباید در هیچ قسمت دیگری از مقاله ذکر شود.

تبصره 2: اصطلاحات خارجی با معادل‌های دقیق و رسا در زبان فارسی و نام کامل واژه و عبارت‌های اختصاری به کار رفته در متن، به زیرنویس ارجاع شوند.

تبصره 3: نقشه‌ها و نمودارها به صورت سیاه و سفید و با کارکرد محتوایی مناسب تهیه شود. در صورت نیاز به چاپ رنگی نقشه‌ها و نمودارها هزینه آن جداگانه محاسبه و دریافت می‌شود.

- حروف چینی مقاله باید در برنامه Word و با رعایت حاشیه 3 سانتی‌متر در هر طرف و فاصله یک سانتی‌متر میان سطرها صورت گیرد. لازم است در متن فارسی از قلم B میترای نازک 13 (B Mitra) و در متن لاتین از قلم تایمز نیو رومن 11 استفاده شود.

- فهرست منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام‌ خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود (به طور مثال گنجی، 1376، 22).

- شیوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهای مقاله بر اساس حروف الفبا بایستی به‌صورت نمونه‌های زیر باشد:

کتاب: گنجی، محمدحسن، 1367، جغرافیا در ایران از دارالفنون تا انقلاب اسلامی، چاپ اول، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.

مجله: شکوئی، حسین، 1363، آینده شهرها و توسعه شهری، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، دوره 1، شماره 131، صص 124-99.

Book: Pacione, M. (2009). Urban geography: A global perspective. Routledge.

Journal: Braun, B. (2005). Environmental issues: writing a more-than-human urban geography. Progress in human geography, 29(5), 635-650.

تبصره: در صورت استفاده از پایان‌نامه یا رساله‌های دانشجویی، ذکر نام استاد راهنما، عنوان رشته و نام دانشگاه مربوط، الزامی است.

الف.  لازم است کلیه منابع فارسی بر اساس فرمت زیر به لاتین تبدیل شوند:

-   علیجانی، بهلول، 1366، رابطه پراکندگی مکانی مسیرهای سیکلونی خاورمیانه با سیستم‌های هوای سطح بالا، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، دوره 2، شماره 4، صص. 144-125.

-    Alijani, B., 1987, Relation between Cyclonic Tracks and Upper Level Flow Pattern in Middle East, Geography Research Quarterly, 2(4), 24-48.

-    مقالات برگرفته از پایان‌نامه و رساله دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به‌صورت توأم و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.

  1. مسئولیت صحت و سقم مقاله به‌لحاظ علمی و حقوقی بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.
  2. نشریه «پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری» حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.
  3. با توجه به ضرورت مشارکت نویسنده / نویسندگان محترم در آماده‌سازی، چاپ و انتشار نشریه، هزینه ‎های هر مقاله تأیید‌شده برای چاپ، دریافت خواهد شد. تعداد صفحات هر مقاله نباید از سقف مجاز 18 صفحه بیشتر شود.
  4. مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.
  5. ارسال مقالات صرفاً از طریق سایت نشریه به آدرس الکترونیکی : http://jurbangeo.ut.ac.ir و از طریق فرآیند ارسال مقاله انجام می‌پذیرد.

نشانی دفتر مجله: تهران، ضلع شرقی دانشگاه تهران، خیابان وصال شیرازی، نبش کوچه آذین، دانشکده جغرافیا، طبقه چهارم، مؤسسه جغرافیا، دفتر مجله پژوهش‌های جغرافیای برنامه ریزی شهری، صندوق پستی 14176.