اخذ ایندکس بین المللی ResearchBib

مجله پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری موفق به اخذ ایندکس بین المللی ResearchBib شد. تمامی مقالات منتشر شده این محله در پایگاه ResearchBib نمایه شده است.

http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2383-1456