ارزیابی کیفیت ساختاری شبکه فضای سبز در محیط‌های شهری- مطالعه موردی منطقه 16 شهرداری تهران

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسنده

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی-گروه مطالعات محیطی

چکیده

فضاهای سبز شهری از مهم‎ترین مؤلفه‎ های مقابله با اثرات مضر شهرها بر محیط‌زیست به‌شمار می‌روند. این بخش از کاربری اراضی نقش مؤثری در عملکردهای محیط‎زیستی و بوم‌شناختی در سطح شهرها دارد. یکی از مسائل پیشِ‎روی برنامه‎ریزان شهری، دستیابی به عملکرد حداکثری فضای سبز با توجه به محدودیت زمین و منابع است. عملکرد فضاهای سبز شهری تا حد زیادی از ساختار شبکه آن تأثیر می‎پذیرد. بر این اساس، در این مقاله با توجه به مبانی نظری علم اکولوژی سیمای سرزمین و عملکردهای فضای سبز شهری شاخص کیفیت ساختار شبکه فضای سبز برای تحلیل شبکه فضای سبز در سطح شهرها معرفی شده است. محاسبات عددی این شاخص و متریک‌های به‌کار رفته در تدوین آن برای ارزیابی کیفیت ساختاری شبکه فضای سبز منطقه 16 شهرداری تهران انجام شد. بر اساس نتایج به‌دست آمده محله‌ شهرک بعثت از بالاترین سطح کیفیت ساختاری فضای سبز برخوردار است. همچنین در این مقاله به‌منظور کاربردی سازی شاخص کیفیت ساختاری و تهیه نقشه از تحلیل پنجره متحرک استفاده شد. نقشه کیفیت ساختاری شبکه فضای سبز را می‌توان به نحو مطلوب در فرایند مدیریت و بهبود عملکرد فضاهای سبز شهری به‌کار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the structural quality of green space network in urban environments - case study: District 16 of Tehran Municipality

نویسنده [English]

  • Majid Ramezani Mehrian
the Institute for Research and Development in the Humanities (SAMT)
چکیده [English]

Urban green spaces are one of the most important components in dealing with the harmful effects of cities. This part of land use has an effective role in environmental and ecological services in cities. Considering the limited land and resources, achieving maximum performance of urban green space is one of the issues that city planners are facing. The performance of urban green space is greatly influenced by its network. Accordingly, in this article, the structural quality index of urban green space network is introduced based on the theoretical foundations of landscape ecology and urban green space functions. Numerical calculations of this index and other metrics used in its compilation were performed to evaluate the structural quality of the green space network in District 16 of Tehran Municipality. Results show that the Besat neighborhood has the highest level of structural quality in green space. Also, in this article, moving window analysis was used to map the structural quality index. The structural quality map of the green space network can be used optimally in the process of managing and improving the performance of urban green space

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban
  • green
  • space"
  • "
  • structural
  • quality
  • assessment"