نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تحلیلی بر برخورداری کلان‌شهرهای ایران از شاخص‌های شهر خلاق

دوره 4، شماره 4، دی 1395، صفحه 587-612

10.22059/jurbangeo.2016.62197

محسن کلانتری؛ سید عباس رجایی؛ باقر فتوحی مهربانی