نویسنده = دربان آستانه، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. راهبردهای کاهش آسیب‌پذیری بافت مسکونی در برابر خطر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهر تهران)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 265-288

10.22059/jurbangeo.2018.225776.657

علیرضا دربان آستانه؛ محسن شیخ‌زاده؛ سعید بازگیر


2. تبیین الگوی فضایی حکمروایی خوب روستایی پیرامون کلان‌شهر کرج

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 585-606

10.22059/jurbangeo.2018.245340.809

مصطفی طالشی؛ علیرضا دربان آستانه؛ سید عارف موسوی