نویسنده = �������� �������� ����������
سنجش رضایتمندی شهروندان از محور غذا و تفریح در برندسازی شهری (نمونه موردی: شهرک‌توحید سبزوار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1401

10.22059/jurbangeo.2022.337299.1648

ندا پرتانیان؛ محمود جمعه پور