نویسنده = یزدان پناه، کیومرث
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل ساختار فضایی جمعیت سکونتگاههای شهری و روستایی (مطالعه موردی: استان زنجان)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 165-190

10.22059/jurbangeo.2015.55347

محسن کلانتری؛ کیومرث یزان پناه؛ سمیه نوری